ஏப்ரல் மாத நாட்காட்டிகள்4 comments:

ராமலக்ஷ்மி said...

ஹைய்யோ...!!

முதல் படம் அசத்தலோ அசத்தல்.

ஆ! இதழ்கள் said...

You make us miss india more.

the 1st one and the milagaai bajji one is so cool for that reason.

கோபிநாத் said...

அருமை ;)

jothi said...

முதல் படம் அற்புதம் நண்பரே. கலைகள் தானாக வர வேண்டும். உங்களுக்கு நன்றாகவே வருகிறது.

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin