ஒரு கருத்துக்கணிப்பு

ஒரு தமிழ் வலைபதிப்புக்கு உங்களை திரும்ப திரும்ப வர வழைக்கும் அம்சம் எது???
சினிமா செய்திகள் / விமர்சனங்கள்
கதைகள் / கவிதைகள்
பாட்டு / கவிதை / இலக்கியம் விமர்சனங்கள்
தமிழ்நாடு/இந்தியா செய்திகள் / விமர்சனங்கள்
வாழ்கையில் தினந்தோரும் நடக்கும் சுவாரஸ்யமான நடப்புகள் பற்றிய பதிவு
Free polls from Pollhost.com

4 comments:

Ezhil said...

Kudos to Ramanujam!
Unnudaiya intha muyarchikku en adharavu endrum undu!
A small suggestion, when you post something on this tamil blog, try your best to post only chaste tamil words. For eg; "vijayam" is not a chase tamil word, instead you can use "varugai".
If you need help contact the self proclaimed "tamil gnani" Ezhil Rasu

CVR said...

உங்கள் வருகைக்கு மிக்க நன்றி எழில்ராசாவே!!! :P

Ram said...

there should have been another choice:

"ungaLukku email anuppi padikka sonnaal"

:P

enjoyed reading ur ice skating post...lotsa spelling mistakes as usual though :(

CVR said...

நன்றி தல!!
எழுத்துபிழைகளை குறைக்க முயற்ச்சித்துக்கொண்டு இருக்கிறேன்!!! :)

Related Posts Widget for Blogs by LinkWithin